jQuery‎ > ‎

チェックボックスのチェック状態取得と設定

チェックボックスのチェック状態の取得

 

if ($('#mycheck').attr('checked')) alert('checked!');

if ($('#mycheck').is(':checked')) alert('checked!');
 

チェックを設定する

$('#mycheck').attr('checked', 'checked');

チェックを解除する

$('#mycheck').removeAttr('checked');

チェックされている要素

$(':checked')

チェックされている要素に対する処理

$(':checked').each(function() { ... });

チェックされていない要素に対する処理

$(':not(:checked)').each(function() { ... });
 
 
 
Comments